Trang chủ Dự án NGÂN HÀNG AGRIBANK

NGÂN HÀNG AGRIBANK

Địa điểm:Địa chỉ: Các chi nhánh ngân hàng AGRIBANK khu vực Thành Phố và các PGD.
Hạng mục:Hệ thống lạnh: Máy lạnh cục bộ treo tường, tủ đứng, âm trần, Conceal, đáp ứng nhu cầu làm mát cho các Chi nhánh Ngân hàng, PGD và các trạm ATM.
Dự án:NGÂN HÀNG AGRIBANK
Tổng thầu:Số lượng máy: 300 Máy.
Mô tả ngắn: – Địa chỉ: Các chi nhánh ngân hàng AGRIBANK khu vực Thành Phố và các PGD.   – Hệ thống lạnh: Máy lạnh cục bộ treo tường, tủ đứng, âm trần, Conceal, đáp ứng...
Thông tin chi tiết
– Địa chỉ: Các chi nhánh ngân hàng AGRIBANK khu vực Thành Phố và các PGD.

 

– Hệ thống lạnh: Máy lạnh cục bộ treo tường, tủ đứng, âm trần, Conceal, đáp ứng nhu cầu làm mát cho các Chi nhánh Ngân hàng, PGD và các trạm ATM.

 

– Số lượng máy: 300 Máy.