Trang chủ Dự án NGÂN HÀNG ACB

NGÂN HÀNG ACB

Địa điểm:- Địa chỉ: 444 CMT8, phường 11, quận 3, Tp. HCM.
Hạng mục:- Hệ thống lạnh Chiller -
Dự án:NGÂN HÀNG ACB
Tổng thầu:Số lượng máy: 2 hệ thống chiller, 272 máy FCU.
Mô tả ngắn: Địa chỉ: 444 CMT8, phường 11, quận 3, Tp. HCM.   Hệ thống lạnh Chiller Số lượng máy: 2 hệ thống chiller, 272 máy FCU.
Thông tin chi tiết
  • Địa chỉ: 444 CMT8, phường 11, quận 3, Tp. HCM.

 

  • Hệ thống lạnh Chiller
  • Số lượng máy: 2 hệ thống chiller, 272 máy FCU.