Trang chủ Dự án HỆ THỐNG CON CƯNG

HỆ THỐNG CON CƯNG

Địa điểm:- Hệ thống chuỗi Con Cưng – 700 Cửa hàng.
Hạng mục:- Hệ thống lạnh cục bộ âm trần nối ống gió.
Dự án:HỆ THỐNG CON CƯNG
Tổng thầu:- Số lượng máy: 1.800 Máy
Mô tả ngắn: Hệ thống chuỗi Con Cưng – 700 Cửa hàng. Hệ thống lạnh cục bộ âm trần nối ống gió. Số lượng máy: 1.800 Máy.
Thông tin chi tiết
  • Hệ thống chuỗi Con Cưng – 700 Cửa hàng.
  • Hệ thống lạnh cục bộ âm trần nối ống gió.
  • Số lượng máy: 1.800 Máy.