Trang chủ Dự án HỆ THỐNG CHUỖI NHÀ HÀNG CÔNG TY CỔNG VÀNG

HỆ THỐNG CHUỖI NHÀ HÀNG CÔNG TY CỔNG VÀNG

Địa điểm:Hệ thống 70 nhà hàng
Hạng mục:Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống thông gió hệ thống chuỗi nhà hàng công ty Cổng Vàng
Dự án:Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống thông gió
Tổng thầu:
Mô tả ngắn: Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống thông gió hệ thống chuỗi nhà hàng công ty Cổng Vàng
Thông tin chi tiết

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống thông gió

Golden Gate là công ty sở hữu thương hiệu 20 chuỗi nhà hàng từ lẩu nướng, BBQ, đồ Nhật, bia tươi với doanh thu hàng nghìn tỷ mỗi năm.